oferta

Naszym klientom zapewniamy szeroki zakres usług budowlanych.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Spółek SAVI Group.

Generalne Wykonawstwo

Za pomocą firm podwykonawczych kadra inżynierska SAVI GROUP realizuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Długoletnia współpraca z zaufanymi i sprawdzonymi firmami podwykonawczymi pozwala nam przyjmować do realizacji zdywersyfikowane projekty Inwestorów o różnym nakładzie finansowym, dbając o jakość wykonania robót oraz czas realizacji zgodnie z wytycznymi klienta.
Jako Generalny Wykonawca spółki SAVI GROUP zapewniają:
• fachową realizację prac wszystkich branż,
• zarządzanie procesem budowlanym, w tym koordynację międzybranżową, terminowość realizowanych robót, koordynację zamówień i dostaw materiałów,
• nadzór nad jakością wykonywanych prac,
• kontrolę kosztów budowy oraz optymalizacje projektowo-techniczne,
• prowadzenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,
• przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywania prac,
• państwowe odbiory częściowe i końcowe,
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zaprojektuj i wybuduj

Na życzenie klienta, świadczymy usługi również w formule „zaprojektuj i wybuduj”, będąc wsparciem organizacyjnym i merytorycznym od pierwszego etapu inwestycyjnego, skupiając się nad optymalizacjami projektowymi i kosztorysowymi. W zakresie trybu „zaprojektuj i wybuduj” znajdują się takie usługi jak:
• opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
• uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień w świetle przepisów i norm budowlanych,
• optymalizacja rozwiązań projektowych i technicznych,
• opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż,
• koordynacja międzybranżowa projektu,
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wykonanie instalacji

W zależności od potrzeb klienta, spółki SAVI GROUP mogą wykonać prace związane tylko z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, pod warunkiem, że Zamawiający jest docelowym właścicielem projektu lub inwestycji.
 Instalacje elektryczne i teletechniczne:
• urządzenia i instalacje elektryczne,
• instalacje okablowania strukturalnego,
• instalacje zasilające,
• instalacje oświetleniowe wraz z automatyką,
• BMS.
 Instalacje sanitarne:
• instalacje klimatyzacji i wentylacji,
• instalacje oddymiające,
• instalacje wodno-kanalizacyjne,
• instalacje grzewcze,
• chłodnictwo.

Serwis

Dla zrealizowanych obiektów budowlanych spółki SAVI GROUP zapewniają kompleksowy serwis na czas trwania okresu gwarancyjnego zgodnie z zapisami umownymi, dla zakresu wykonanych prac.